Nasza firma proponuje:

- usługi brokerskie (załatwienie wszystkich dokumentów przewozowych, wypełnienie CMR, TIR, AWB, BL, T1, EX1, przygotowanie poprawnych faktur, opakowania na każdym etapie transportu)

- a także odprawę celną towarów w m. Odessa, Ukraina, m. Moskwa, Rosja,

Odprawa celna importu ładunków w Europie -  w m. Warszawa , Polska, m.  

•             Każdy nasz klient otrzyma bezpłatne konsultacje ze wszystkich pytań dotyczących handlu zagranicznego,

•             ZAŁATWIENIE DOKUMENTÓW - IMPORT - EKSPORT

•             ODPRAWA CELNA IMPORTU

•             Akredytacja